Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Vzácna kaplnka aj nálezy z praveku: Pri Ružičkovom dome našli významné archeologické objavy

Vzácna kaplnka aj nálezy z praveku: Pri Ružičkovom dome našli významné archeologické objavy

Výstavba Ružičkovho domu v centre Žiliny odkryla výnimočné objavy, ktoré prepíšu históriu tejto lokality. O kaplnke z 18. storočia síce hovorili staré mapy, doteraz však nikto nevedel, kde presne sa nachádza. Jej základy a časť obvodového múru sa nám podarilo odkryť až po zahájení výstavby Ružičkovho domu.

Záleží nám na zmapovaní a odkrytí našej histórie, preto sme okamžite zavolali archeológov, ktorí sa do toho pustili. Nález podrobne zmapujú a natrvalo sa stane súčasťou nášho mesta

Z historického hľadiska je však azda ešte významnejší nález, ktorý sa podarilo urobiť archeológom náhodou. Pri sondáži objavili nálezy z praveku, pravdepodobne z doby bronzovej.

„Prioritou výskumu bolo nájsť a preskúmať kaplnku. Už na historických mapách zo začiatku 19. storočia je naznačené, že sa tu nachádzala. Dokonca aj na katastrálnych mapách jedna z parciel pres kopíruje rozsah kaplnky, a preto predpokladáme, že začiatkom 20. storočia ešte stála,“ hovorí archeológ Ľuboslav Záhorec.

Pred začiatkom výskumu nikto presne nevedel, ako bude kaplnka hlboko a čo sa z nej zachovalo. Nezachoval sa žiadny jej nákres, ani fotografia, ktorá už na začiatku 20. storočia mohla byť urobená. Bolo len známe, že by mala byť baroková, postavená v priebehu 18. storočia.

Archelógom sa podarilo odkryť len torzo „Základy sú pomerne masívne. Pekne vidno základový a murivový odskok. Okrem toho sa našlo už len niekoľko pieskovcových štvorcových platí, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou tvorili podlahu kaplnky.

Zatiaľ čo o existencii kaplnky sa dopredu vedelo a bolo len potrebné nájsť jej pozostatky, ďalší nález, ktorý urobili, prekvapil aj samotných archeológov.

„Krajský pamiatkový úrad tu predpísal sondážny prieskum, aby sa zistilo, ako bol tento priestor v minulosti využívaný. No a našli sme pri ňom praveké nálezy minimálne z doby bronzovej. Bolo to pre nás pomerne veľkým prekvapením, pretože takýchto nálezov je v rámci Žiliny len minimum,“ pokračuje Ľuboslav Záhorec.

Ešte nikdy sa doteraz n území Žiliny neodkrývali a nekopali staroveké nálezy. Tu však, pod niekoľkými vrstvami ílovitých nánosov, ktoré vznikali pred tisícročiami, našli niekoľko črepov z nádob, ktoré sú s určitosťou praveké.

„Nie je ich veľa, takže sa nedá presne povedať, či sú zo staršej, strednej, alebo mladšej doby bronzovej, alebo dokonca z neolitu (mladšej doby kamennej). Okrem toho sme našli aj kostru malého koňa, ktorá sa nachádzala v rovnakej vrstve. Až následný výskum potvrdí, či tiež pochádzala z praveku,“ doplnil archeológ.

Všetky nálezy budú podrobne zmapované a zaznamenané a stanú sa tak súčasťou Žiliny a Ružičkovho domu.

Ružičkov dom

Jeden z najzaujímavejších funkcionalistických domov na Slovensku, ktorý je v Žiline známy ako Ružičkov dom, naprojektoval v roku 1931 uznávaný architekt Michal Maximilián Scheer. Svojím minimalistickým a pritom výrazným autorským rukopisom vdýchol tejto stavbe osobité kúzlo. Podarilo sa mu tak vytvoriť jeden z najvýraznejších architektonických symbolov centra mesta.

Dom s bohatou históriou nechal postaviť žilinský farár a starosta Tomáš Ružička ako bývanie pre sociálne slabších obyvateľov. Svojmu účelu slúžil až do roku 1990, kedy ho po zmene spoločenských pomerov v reštitúcii získala Rímskokatolícka farnosť Žilina-mesto. Stal sa domovom rehoľných sestier z Kongregácie Dcér svätého Františka z Assisi a slúžil potrebám Žilinskej diecézy.

Až kým sa v roku 2021 nový majiteľ nerozhodol pre jeho komplexnú rekonštrukciu. Obnova domu bude zodpovedať súčasným nárokom na luxusné moderné bývanie v 21. storočí.

Kontakt pre médiá

Michal Filek, komunikačný manažér

michal.filek@teraz-as.sk, 0903 884 651

Novinky / Vzácna kaplnka aj nálezy z praveku: Pri Ružičkovom dome našli významné archeologické objavy - foto
Novinky / Vzácna kaplnka aj nálezy z praveku: Pri Ružičkovom dome našli významné archeologické objavy - foto
Novinky / Vzácna kaplnka aj nálezy z praveku: Pri Ružičkovom dome našli významné archeologické objavy - foto
Novinky / Vzácna kaplnka aj nálezy z praveku: Pri Ružičkovom dome našli významné archeologické objavy - foto
Novinky / Vzácna kaplnka aj nálezy z praveku: Pri Ružičkovom dome našli významné archeologické objavy - foto
Novinky / Vzácna kaplnka aj nálezy z praveku: Pri Ružičkovom dome našli významné archeologické objavy - foto