Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

O spoločnosti

Spoločnosť ODU Trade, s.r.o. vznikla v roku 2016 nadväzujúc na desiatky rokov činnosti svojich predchodkýň v oblasti stavebníctva.

Základnou víziou firmy je poskytovať čo najširšiemu okruhu zákazníkov profesionálne, odborné a spoľahlivé služby a produkty v oblastiach zaoberajúcich sa:

  • Komplexnou stavebnou činnosťou
  • Výstavbou bytových domov
  • Vypracovanie projektových dokumentácií a výkon inžinierskej činnosti pre stavby NN, VN a VVN
  • Výstavba administratívnych budov
  • Výstavbou priemyslených budov a hál
  • Realizácia stavieb NN, VN a VVN
  • Zatepľovanie budov a fasád
  • Stavebný dozor
  • Projektová a inžinierska činnosť
  • Projekcia, rekonštrukcia a obnova bytových domov

Od júna 2020 spoločnosť pôsobí na trhu pod súčasným menom ODU Trade, s.r.o. s novými ambíciami a plánmi, ktoré sa začali do veľkej miery napĺňať už v prvých mesiacoch činnosti.

Spoločnosť sprofesionalizovala všetky procesy, posilnila personálne kapacity, certifikovala svoje činnosti. Tieto faktory následne výrazne ovplyvnili ekonomické ukazovatele.

Spoločnosť ODU Trade, s.r.o používa certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018. Taktiež je držiteľom certifikátu TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. – oprávnenie na činnosť opravy v rozsahu vyhradené elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu a držiteľom certifikátu TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. – oprávnenie na činnosť odborné prehliadky a odborné skúšky v rozsahu vyhradené elektrické riadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a držiteľom potvrdenia o zaškolení Baumit Tepelnoizolačné systémy (ETICS).